методи фінансового аналізу;

, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;