Навчальна дисципліна «Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів»  (освітньо-професійна програма «Науки про Землю», спеціальність 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Гідрометеорологія», галузь знань 10 «Природничі науки»)