Дисципліна "Маркетингові комунікації" викладається для студентів спеціальност "Маркетинг" економічного факультету