Навчальна дисципліна „Сучасні методи дослідження” належить до переліку нормативних навчальних дисциплін і розглядає теоретичні основи та практичні знання, які необхідні для розуміння взаємозв’язку між природою хімічних сполук та їх фізико-хімічними властивостями. Наведено сучасні фізико-хімічні методи аналізу, зазначено умови їх практичного використання, їх переваги та недоліки.