Аналітична хімія – фундаментальна дисципліна, без вивчення якої немислиме фахове формування хіміка-спеціаліста. Освоєння студентами теоретичних знань і практичних навичків з аналітичної хімії дозволяє глибше зрозуміти методологію хімічного і фізико-хімічного аналізу та усвідомити їх важливість для розв`язання багатьох прикладних проблем у різних галузях людської діяльності.