Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – одна з найважливіших форм навчального процесу, важливий засіб підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних у своїй подальшій практичній діяльності використовувати сучасні методи дослідження. Навчальна дисципліна НДРС формує у студентів необхідні знання і навички в області науково-технічної творчості, узагальнює знання і вміння, отримані під час лекційних і лабораторних занять, навчає вирішувати практичні завдання за фахом на належному науково-технічному рівні.