Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами  електрохімічних та кінетичних методів аналізу і формування  практичних навичок їх застосування для вирішення різнопланових хіміко-аналітичних задач.