Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з можливостями застосування сучасних комп’ютерних програм для вирішення задач, пов’язаних з хімічними перетвореннями, моделюванням просторової будови хімічних речовин, проведення розрахунків їх енергетичних характеристик, прогнозування реакційної здатності, аналізом і оцінюванням отриманих результатів.