Курс «Практичного курсу перекладу основної іноземної мови» є складовою циклу дисциплін професійної підготовки майбутніх перекладачів. Курс складається з практичних занять.

Мета курсу – опанування базовими поняттями перекладу, а також лексичних, фразеологічних, морфологічних та синтаксичних еквівалентностей між французькою та українською мовами у текстах різних дискурсивних стилів.

Завдання курсу:

– набуття знань у галузі перекладу на різних мовних рівнях;

– набуття  вмінь та навичок самостійно аналізувати семантичну та граматичну структуру тексту, що перекладається;

– набуття вмінь використовувати правильно застосовувати лексико-граматичні перекладацькі трансформації при перекладі одиниць різних рівнів мови.

Зміст курсу передбачає:

– формування у студента уявлення про відображення ієрархічної структури мовної системи у процесі міжкультурної комунікації;

– опанування комплексного аналізу лексичних одиниць, як багатомірної системи;

– формування навичок співставлення лексико-граматичних явищ різних мовних систем;

– опанування перекладацьких прийомів та стратегій для досягнення адекватності у процесі перекладу різнорівневих мовних одиниць.