Вивчення курсу забезпечує розвиток математичного та логічного мислення студентів