Призначення - аналізування інформативних потоків в соціально-економічних системах, прогнозування їх поведінки, оцінювання і побудова економічних моделей різного рівня.