Навчальна дисципліна «Вступ до етнополітології» є вибірковою для студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Термін навчання 3 семестр, загальна кількість годин та кредитів ЕСTS: 120/4.