Курс Діагностика знань з хімії є складовою частиною фахової підготовки майбутніх вчителів хімії закладів загальної середньої та вищої освіти. Даний курс має на меті розкриття основних завдання, принципів, функцій, способів і засобів контролю та обліку результатів навчання хімії та формування у студентів практичних навичок розробки критеріїв оцінювання, складання завдань різного типу для контролю знань.