Навчальна дисципліна "Оцінка якості вимірювань" спрямована на формування у студентів відповідних компетентностей при оцінці якості аналізу і контролю харчової продукці, метрологічного забезпечення харчових виробництв, держваної системи стандартів і засобів вимірювань та застосування одержаних знань для вивчення спеціальних дисциплін та у професійній діяльності.