Навчальний курс належить до дисциплін вільного вибору у 6-му навчальному семестрі першого бакалаврського рівня освітньої програми "Міжнародний туризм".