У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності корпоративного управління та організаційно-правових ознак корпоративних структур; типів господарських товариств та особливостей корпоративної реструктуризації економіки України. 

          Здобувачі вищої освіти в рамках курсу «Корпоративне управління» оволодівають теоретичними знаннями щодо діяльності корпоративних підприємств; методами оцінювання корпоративної організаційної структури управління та методиками внесення пропозицій щодо прийняття управлінських рішень у галузі забезпечення фінансових потреб підприємства.

 Мета навчальної дисципліни: отримання та систематизація знань здобувачів вищої освіти та поглиблене вивчення особливостей корпоративної форми організації бізнесу, отримання практичних навичок щодо прийомів і методів управління корпоративними підприємствами, спрямованих на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень.