Метою навчальної дисципліни “Технологічна експертиза виробництва харчової продукції” є набуття студентами знань та вмінь проведення експертизи виробництв, визначення харчової та біологічної цінності харчових продуктів, їх безпеки для здоров’я людини.