Мета вивчення дисципліни: ознайомлення майбутніх бакалаврів-туристівз основним теоретичними і практичними положеннями географії туризму, показати її роль в розумінні процесів розвитку туризму, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення про регіональні особливості розвитку туризму.