Мета курсу – забезпечити майбутнього фахівця в галузі туризму знаннями про особливості рекреаційно-туристичного районування України та світу.