Початок ХХІ століття продемонстрував суттєвий вплив глобальних і регіональних викликів на розвиток внутрішньої і зовнішньої політики держав із Східної Європи. Дія внутрішніх і зовнішніх акторів, оформлення і розвиток різноманітних тенденцій у Східній Європі, а також результати їх взаємних впливів створюють необхідне підґрунтя для повноцінного і успішного дослідження актуальних аспектів міжнародних відносин у цьому регіоні. Курс «Східна Європа в умовах глобальних і регіональних викликів: актори, тенденції і результати» дозволяє прослідкувати, зрозуміти і дати оцінку місцю Східної Європи в умовах глобальних і регіональних викликів.