Курс належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін. Ґрунтуючись на знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості обов’язкових та вибіркових компонент ОП, є доповнюючою  дисципліною з галузі міжнародних економічних відносин. Дозволяє систематизувати знання, отримані з інших дисциплін, у напрямку розуміння форм, інструментів, стратегій і тенденцій розвитку міжнародного бізнесу, аналізування практичних проблем на мікрорівні у комплексних і невизначених глобальних умовах.