Курс належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Враховуючи міждисциплінарний підхід, вивчення курсу дозволяє охопити сучасні закономірності розвитку господарюючих суб’єктів на глобальному рівні з опануванням категоріального апарату у цій сфері англійською мовою. Ґрунтуючись на знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості обов’язкових та вибіркових компонент ОП, є спеціальною дисципліною у галузі міжнародних економічних відносин.