Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» складена для студентів освітньої програми «Управління бізнес -процесами» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 075 Маркетинг (ООП «Маркетинг»).

Управління конкурентоспроможністю підприємства як галузь науки і навчальна дисциплінає системою знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєздатності підприємства як суб’єкта економічної діяльності.