Програма навчальної дисципліни "Економічна ефективність підприємницької діяльності" складена для освітньої програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". 

Мета навчальної дисципліни «Економічна ефективність підприємницької діяльності» – формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок щодо використання принципів і методів оцінки ефективності підприємницької діяльності.