Курс належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Ґрунтуючись на знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості обов’язкових та  вибіркових компонент ОП, є фундаментом для переходу від загальноекономічних до спеціальних дисциплін у галузі міжнародних економічних відносин. Дозволяє систематизувати знання, отримані з інших дисциплін, у напрямку розуміння та аналізування особливостей формування і розвитку міжнародних економічних відносин.