Курс належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Вивчення курсу забезпечує глибше розуміння форм та інструментів міжнародного маркетингу і сучасних тенденцій їхнього практичного застосування.  Базуючись на знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості обов’язкових та  вибіркових компонент ОП, є спеціальною дисципліною у галузі міжнародних економічних відносин.