Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам, які навчаються за напрямом „Хімія” за ОКР бакалавр базових навичок використання комп’ютерів. Студенти навчаються як кваліфіковані користувачі персонального комп’ютера та використовують комп’ютерні технології для розв’язання типових навчальних та наукових задач, працюють з текстами, оволодівають основамами роботи в Інтернет, вивчають програмні пакети, що використовуються для розв’язання прикладних хімічних задач.