Даний курс викладається студентам-магістрам 6-го курсу, среціальності "політологія"