Необхідність вивчати писемні тексти викликає потребу для історика знати систему письма в різні періоди та в різних народів. Мати навички читання рукописного тексту мусить кожен історик, що вивчає історичне минуле через знайомство з текстом.