ознайомлення з особливостями виховної діяльності на уроці іноземної мови, організацією, плануванням та змістом виховної діяльності з іноземної мови для формування лінгвістичної та лексико-країнознавчої освіти і виховання учнів.

Основні завдання курсу – здійснити теоретичну та методичну підготовку майбутніх учителів до організації виховної діяльності з іноземної мови в школі; ознайомити з формами і методами виховної роботи з іноземної мови, допомогти студентам знайти найбільш раціональну методику її проведення.