Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування" передбачає викладання дисципліни "Фінанси" за більшою кількістю кредитів і змістових модулів, ніж для студентів, які навчаються на економічному факультеті за іншими освітніми програмами.