Основною метою викладання дисципліни «Архітектурна графіка» є надбання навичок та умінь, які студент буде використовувати при зображенні архітектурних об'єктів , елементів екстер'єру або інтер'єру для практичного вміння виконання архітектурних проектів.
Студент повинен навчитися працювати з креслярськими інструментами, оволодіти  основними графічними техніками, а також вміти застосовувати їх на практиці.