У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

язані зі структурою слова: (корінь, профікс, суфікс); схожість та/або розбіжність у лексичних системах рідної та іноземної мов;

·        граматичний аспект мовлення: правила лінгвістичної граматики, пристосовані для навчання іноземної мови.

Вміти:

  • здійснювати спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової і культурної сфер;
  • розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів;
  • читати і розуміти нескладні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їхнього змісту (читання з розумінням основного змісту; читання з повним розумінням змісту);
  • зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію.