Метою викладання навчальної дисципліни “Основи землеустрою та організації території ” є:
надання студентам знання, щодо використання вихідної інформації для складання проектів, уміння користуватись при проектуванні планово-картографічними матеріалами різних масштабів, знати теоретичні основи землеустрою, порядок і методику проектування.

Навчити студентів складати і обґрунтовувати проекти міжгосподарського і внутрігосподарського землеустрою, проекти відведення земель для різних потреб, формування землеволодінь, схем і регіональних програм, робочих проектів організації території землеволодінь і землекористувань та різного виду технічної документації по землеустрою.