дисципліною зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів вищої освіти  

2. Педагогічна професія і особистість учителя

         У першому модулі розглянуто зміст вищої педагогічної освіти як структурної ланки освіти України, розкрито особливості організації освітнього процесу у сучасному закладі вищої освіти, проаналізовано основні аспекти діяльності Нової української школи.  

       У другому модулі студенти вивчають особливості педагогічної професії та діяльності вчителя початкової школи, знайомляться з особливостями професійного становлення майбутнього педагога.