Останнім часом зросло зацікавлення до історії освіти і педагогічної думки.  Проблема народної педагогіки, а також виховання і навчання дітей заможних верств суспільства в середні віки є важливою складовою  історії розвитку європейської культури. Роль сімейного виховання та середньовічної школи ще не достатньо висвітлена і у повній мірі оцінена в історії педагогіки. Особливо це стосується античних витоків середньовічної школи, зокрема її коренів в середньовічній західній Європі і Візантії (остання у справі педагогіки була прямою спадкоємицею Римської імперії). Характерною рисою середньовічної шкільної освіти і виховання було те, що вони базувалися на постулатах християнства, що безроздільно панувало  тоді в Європі. Разом з тим існувала також традиційна  народна педагогіка яка була складовою народної культури.