Євроінтеграційні процеси, що тривають в Україні надають можливості виходу вітчизняних компаній на світовий ринок. Застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності забезпечує зрозумілість, доступність та надійність інформаційної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності для інших суб’єктів міжнародного валютного ринку. Тому для усунення економічних та торговельних бар’єрів й активізації надходження іноземних інвестицій важливо будувати систему обліку та складання фінансової звітності, як основного засобу ведення міжнародного бізнесу, на вимогах МСБО. Все це вимагає підготовки висококваліфікованих кадрів зі спеціальності облік і оподаткування, які б мали змогу забезпечити розробку та (або) трансформацію системи обліку та звітності з національних до міжнародних стандартів. Цей факт зумовлює потребу ґрунтовних знань особливостей та сфери застосування МСБО (МСФЗ) та належної організації бухгалтерського обліку вітчизняних суб’єктів господарювання згідно їхніх вимог.