Курс „Вступ до мовознавства” є фундаментальною навчальною дисципліною при професійній підготовці майбутніх бакалаврів-філологів. Курс охоплює такі базові проблеми як природу й сутність мови; структуру мови; походження мови та закономірності розвитку мов; виникнення й розвиток письма; класифікацію мов світу за походженням і за будовою; шляхи й методи вивчення мовного матеріалу; зв’язок мовознавства з іншими науками.