Курс "Домашнє Читання" для студентів 2 курсу, які вичають англійську мову як основну іноземну. Складає частину основного курсу "Основна Мова"