формування теоретичних уявлень, знань та практичних навичок в області використання, збереження та відновлення водних ресурсів, водних об’єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.