Обов’язкова навчальна дисципліна «Методика соціально-виховної роботи» спрямована на оволодіння студентами знаннями, уміннями та навичками з основ проведення виховної роботи в учнівському середовищі. У процесі опанування змістом курсу майбутні фахівці оволодівають знаннями про особливості планування виховної роботи в учнівському середовищі, та основні форми і методи соціально-виховної роботи.