Предмет навчальної  дисципліни «Електронні геодезичні прилади та GPS-технології» охоплює основну частину сучасних електронних геодезичних приладів та GPS-технологій. Описані геодезичні, топографічні та прецизійні світловіддалеміри, а також інтерференційні віддалемірні пристрої. Крім них розглядаються електронні теодоліти та тахеометри. Значна увага приділена методиці проведення вимірювань електронними приладами, їх дослідженням та методам математичного опрацювання отриманих результатів.

До предмету дослідження входять всесвітні супутникові навігаційні системи та їх використанню в геодезії.