Важко уявити собі успішного юриста, який не вміє ефективно комунікувати у професійному середовищі, у зв’язку з чим удосконалення таких навичок допоможе випускникам стати більш конкурентоспроможними на ринку юридичних послуг. Сучасні реалії вимагають від професійного адвоката не лише вміння застосовувати на практиці знання законодавства, але й навички застосовувати закони логіки, численні практичні навички, вміння орієнтуватися у суміжних галузях знань – економіці, соціології, філософії тощо.

Мета навчальної дисципліни «Комунікація адвоката»: отримання студентами знань та навичок щодо особливостей комунікації адвоката у професійному середовищі, набуття вмінь ефективної комунікації з клієнтами, іншими учасниками судового процесу, громадськістю та представниками засобів масової інформації, а також вивчення основ комунікаційної стратегії діяльності адвоката та адвокатського об’єднання.