Господарський процес – це одна з базових навчальних дисциплін, що викладається студентам вищих навчальних закладів України. У межах даної дисципліни досліджуються суспільні відносини, що регулюються нормами господарського процесуального права, а також розглядаються різноманітні наукові погляди, теорії, правові категорії, визначення, які характерні для господарського процесу.