Дисципліна «Супутникова геодезія» належить до професійно - орієнтованих предметів і вивчає принципи визначення місцеположення точок на поверхні Землі за допомогою глобальних радіонавігаційних супутникових систем, їх загальну будову та застосування. Зазвичай курс «Супутникова геодезія» вивчають на 4  курсі. Цьому передує розгляд окремих теоретичних питань з фізики, вищої математики, електронних геодезичних приладів та - технологій, радіоелектроніки та вищої геодезії.