Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами інформацією про науково-методичні, програмно-нормативні, правові та організаційні основи зарубіжних систем фізичного виховання.

Основні завдання курсу:

1.Ознайомити з історичними особливостями формування систем фізичного виховання в зарубіжних країнах.

2. Засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання дітей шкільного віку в зарубіжних країнах.

3. Засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання студентської молоді в зарубіжних країнах.

4. Засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання дорослого населення в зарубіжних країнах.

5. Вивчити світовий досвід організації та проведення різних форм фізичного виховання.

6. Вивчити особливості програмно-нормативного забезпечення процесу фізичного виховання за кордоном.

7. Ознайомити з методикою тестування рівня фізичної підготовленості в зарубіжних країнах.

8. Вивчити специфіку діяльності фізкультурно-спортивних організацій за кордоном.

9. Вивчити досвід фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми з особливими потребами в зарубіжних країнах.