Цивільне процесуальне право України є одною із фундаментальних галузей системи права України,  є дисципліною обов’язкової складової навчального плану циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з міжнародного права.