Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань про засади юридичної відповідальності нотаріуса за виконання покладених на нього повноважень, а також моральну відповідальність перед суспільством за свої дії та поведінку. Під час вивчення дисципліни особлива увага приділяється окремим видам відповідальності нотаріуса: дисциплінарної, адміністративної, кримінальної, цивільної.