Виробнича практика студентів юридичного відділення Коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосовчої практичної діяльності. В період проходження практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків (адвокатів, слідчих, прокурорів, суддів), вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних,  юридичних осіб та держави.