В своПраво», будуть працювати, у тому числі в системі судових та правоохоронних органів, адвокатурі, нотаріаті та інших правозахисних органах.

Знання, отримані студентами під час вивчення навчальної дисципліни допоможуть їм: краще зрозуміти побудову судової, правоохоронної системи держави; внутрішню побудову та організацію діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів;  допоможуть краще засвоїти матеріал, що буде вивчатися на процесуальних дисциплінах, у першу чергу кримінальному та цивільному процесі.